Hygiënecode eieren

Behoefte aan een hygiënecode eieren?

De huidige goedkeurde hygiënecode eieren dateert van 2002. De code van 2013 is besproken in het Regulier Overleg Warenwet (ROW), maar is nooit goedgekeurd door het ministerie van VWS. De NVWA was namelijk niet in het proces betrokken door het PPE en bleek ook een aantal kritische punten te hebben. Sindsdien is er discussie over de code 2013 en vanaf mei 2017 is het concept opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan NVWA en NCAE.
 
 
Helaas is dit traject onder andere door de VS audit en de fipronil crisis stil komen te liggen. De NVWA hanteert het standpunt dat de code momenteel niet meer door hen goedgekeurd kan worden met de kennis van nu door o.a. de fipronil crisis. De resultaten uit het onderzoek van de Commissie Sorgdrager, Onderzoekraad voor de Veiligheid en Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen dienen meegenomen te worden in de code. Daarnaast volgen er nog aandachtspunten uit een risicoanalyse van de eierketen uitgevoerd door de NVWA.
 
Het secretariaat ervaart dit als een langlopend traject en vraagt zich af of de leden überhaupt nog behoefte hebben aan een herziende goedgekeurde hygiënecode. In de bestuursvergadering van 20 februari jongstleden is besloten om dit middels een enquête bij de leden te peilen. Aan de hand van de enquête kan worden bepaald of dit trject wel of niet voortgezet dient te worden.
 
Voor de goede orde de hygiënecode legt een basis onder ALLE pakstations dus ook de pluimveehouders pakstations t.a.v. minimale eisen. 
    

terug

Documenten

Hygiënecode eieren versie 2013
Hygiënecode eieren versie 2002
 
 

Inloggen op de ledenportal